LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS POR NUESTRA EMPRESA:

 

NOVA REDE SANEAMENTO EN SON

AQUAGEST, S.A.

105.209,29 €

2006

RENOVACIÓN DO PAVIMENTO E NOVA REDE DE SANEAMENTO NA RÚA DE TEO

CONCELLO DE SANTIAGO

191.379,31 €

2006

URBANIZACIÓN DO POLÍGONO 1 SUP-5 CHOUPANA

XUNTA COMPENSACIÓN

27.031,48 €

2006

REURBANIZACIÓN RUA NOVA DE ABAIXO

AQUAGEST

617.727,17 €

2007

ENTORNO DA CASA DA CULTURA DE SAN MAMED DE RIBADULLA

URBANISMO - XUNTA

59.306,76 €

2007

COLECTORES XERAIS DO RIO ARINS

MISTURAS-ALCOMTE UTE

1.265.117,30 €

2007

COLECTORES SECUNDARIOS DO RIO ARINS

MISTURAS, S.A.

762.521,95 €

2007

REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DA ESTACION DE CORNES

EXTRACO, S.A.

54.967,82 €

2007

REURBANIZACIÓN DO TRAMO DE MONTE PIO

EXTRACO, S.A.

12.516,00 €

2007

URBANIZACIÓN POLIGONO 1  SUP-2 CORNES

EXTRACO, S.A.

331.956,31 €

2007

URBANIZACIÓN POLIGONO 2  SUP-2 CORNES

EXTRACO, S.A.

163.912,59 €

2007

REURBANIZACIÓN DA RUA DE VALLE INCLÁN

EXTRACO, S.A.

75.564,85 €

2007

REXENERACIÓN DO VERTEDEIRO DE PIÑOR

XUNTA DE GALICIA

252.788,69 €

2007

PAVIMENTACION EXPLANADA GUARDAMUEBLES BOQUETE

GUARDAMUEBLES BOQUETE, S.L.

75.122,64 €

2008

REURBANIZACIÓN BARRIO DE FONTE DOURO

CONCELLO DE SANTIAGO

50.949,98 €

2008

REFORMA DA BEIRARRÚA DO RESTOLLAL

CONCELLO DE SANTIAGO

56.950,00 €

2008

REHABILITACIÓN DA RÚA BERLIN - FONTIÑAS

CONCELLO DE SANTIAGO

1.378.991,45 €

2008

URBANIZACIÓN DO PERI-5 SAN LÁRAZO

XUNTA COMPENS PERI-5

396.941,90 €

2008

AMPLIACIÓN EDIFICIO BASE PROTECCION CIVIL

CONCELLO DE BRIÓN

115.310,34 €

2008

URBANIZACIÓN SUP-7 PONTEPEDRIÑA

ALCOMTE-MISTURAS UTE

1.161.446,22 €

2009

SANEAMIENTO NA AVDA. NOIA-GUNDÍN  (BRIÓN)

EPOSH

171.928,16 €

2009

ASFALTADO PISTAS MUNICIPAIS EN SAN SALVADOR E BASTAVALES

CONCELLO DE BRION

98.911,00 €

2009

ASFALTADO PISTAS MUNICIPAIS EN VICESO, LUAÑA E CORNANDA

CONCELLO DE BRION

181.041,05 €

2009

ASFALTADO PISTAS MUNICIPAIS EN BRIÓN, VICESO E ONS

CONCELLO DE BRION

135.948,03 €

2009

ASFALTADO PISTAS MUNICIPAIS EN SAN SALVADOR E LÍMITE DE ROIS

CONCELLO DE BRION

159.093,26 €

2009

ACERAS EN MEIXONFRÍO

AQUAGEST, S.A.

487.423,59 €

2009

URBANIZACIÓN EN AS CANCELAS

AQUAGEST, S.A.

324.611,64 €

2009

URBANIZACIÓN DA RÚA DE LONDRES

ALCOMTE-MISTURAS UTE

719.210,93 €

2009

SANEAMIENTO EN REBOREDO PEQUEÑO 

CONCELLO DE BRIÓN

28.270,27 €

2010

SANEAMIENTO EN BUSTO DE FRADES

CONCELLO DE BRIÓN

62.272,78 €

2010

PISTAS DEPORTIVAS DO CEIP PEDROUZOS

CONCELLO DE BRIÓN

38.778,96 €

2010

ADECUACIÓN DOS CEIP Apóstolo Santiago, Fontiñas, Lamas de Abade e Escolas infantís de Conxo e Fontiñas

CONCELLO DE SANTIAGO

167.444,10 €

2010

REPOSICIÓN DE BEIRARÚAS MUNICIPAIS 2010

CONCELLO DE SANTIAGO

346.212,26 €

2010

REURBANIZACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL SALVADOR - SANTIAGO

JESÚS MARTÍNEZ, S.A.

684.707,90 €

2010

CANALIZACIONES SUNP-12 LAMAS DE ABADE

CONTRUCCIONES LA ROSALEDA

210.971,87 €

2010

SANEAMIENTO EN LA RÚA DE MUROS - SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

32.789,40 €

2010

ABASTECIMIENTO EN LA RÚA DAS PEDREIRAS - SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

16.180,64 €

2010

ABASTECIMIENTO EN LA RÚA DO BEADO - SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

21.399,96 €

2010

REURBANIZACIÓN DA RÚA ULPIANO VILLANUEVA - SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

97.436,23 €

2010

REDE DE SANEAMENTO NO REFUXIO DE ANIMAIS DE BANDO -SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

61.290,15 €

2010

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN MOLDES

CONCELLO DE BRIÓN

38.388,29 €

2010

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PLUVIALES EN NINÁNS

CONCELLO DE BRIÓN

119.695,89 €

2010

SANEAMIENTO EN ALFONSÍN 

CONCELLO DE BRIÓN

57.588,96 €

2010

AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN GRIXOA -SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

14.730,40 €

2011

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN  AS SIONLLA 

AQUAGEST, S.A.

16.126,59 €

2011

DIVERSAS OBRAS DE SANEAMENTO  NA REDE MUNICIPAL

CONCELLO DE BRIÓN

20.085,46 €

2011

AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN REIBÓ -SANTIAGO

AQUAGEST, S.A.

61.249,15 €

2010

REURBANIZACIÓN DE LA AVDA.CASTELAO - SANTIAGO 

JESÚS MARTÍNEZ, S.A.

419.253,72 €

2010

REDE DE ABASTECEMENTO EN LAVACOLLA

SACYR

180.137,20 €

2011

ACONDICIONAMENTO LUDICO DEPORTIVO AR-7 E 8 DE LAMIÑO

CONCELLO DE BRIÓN

84.600,00 €

2011

ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN MOUROMORTO E CANTOÑA

CONCELLO DE SANTIAGO

147.453,88 €

2011

AMPLIACION REDE DE SANEAMENTO EN LAVACOLLA

SACYR, S.A.

218.359,02 €

2011

ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CENTRO SOCIOCULTURAL DE MARROZOS

CONCELLO DE SANTIAGO - UNIKA

61.851,51 €

2012

EXECUCIÓN DE DUAS PISTAS DE PADDLE EN SAR - SANTIAGO

UNIKA

20.475,00 €

2012

DESBROCE DE CAMIÑOS PARA A PREVENCION DE INCENDIOS 2012

CONCELLO DE SANTIAGO

34.799,73 €

2012

SANEAMENTO EN O PEDRIDO - BERGONDO

JESUS MARTÍNEZ, S.A.

70.024,46 €

2012

REPARACION DE SENDA PEONIL CAMIÑO DE SANTIAGO

SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO

16.935,00 €

2012

DESBROCE E LIMPEZA DO TERREO NO CAMIÑO DE SANTIAGO

SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO

7.200,00 €

2012

REPARACION PAVIMENTOS SECTOR-28 FONTIÑAS

CONCELLO DE SANTIAGO

25.622,28 €

2013

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS NA RUA DOS CONCHEIROS

CONCELLO DE SANTIAGO

14.884,90 €

2013

REPARACION DE FIRMES E PAVIMENTOS ZONA DO ENSANCHE

CONCELLO DE SANTIAGO

102.000,00 €

2013

CONSERVACION, MANTEMENTO E ROZA PISTAS O PINO  

CONCELLO DE O PINO

39.000,00 €

2013

CONSERVACION, MANTEMENTO E ROZA PISTAS O PINO 

CONCELLO DE O PINO

39.000,00 €

2014

CONSERVACION, MANTEMENTO E ROZA PISTAS O PINO 

CONCELLO DE O PINO

59.419,54 €

2015

ROZA E LIMPEZA DE GABIAS NAS PISTAS MUNICIPAIS SANTIAGO

CONCELLO DE SANTIAGO

31.576,00 €

2013

MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO VIAL REBORIDO-ROXOS

CONCELLO DE SANTIAGO

66.938,97 €

2013

REURBANIZACIÓN DO AMBITO BASQUIÑOS-PASTORIZA

CONCELLO DE SANTIAGO

318.000,00 €

2014

      ROZA DE VIAIS MUNICIPAIS - CAMPAÑA OUTONO 2015

      CONCELLO DE SANTIAGO

       71.631,90 €

       2015

     ROZA DE PARCELAS MUNICIPAIS - CAMPAÑA OUTONO 2015

     CONCELLO DE SANTIAGO

     13.577,25 €

     2015

     SERVIZO PARA DESBROCE, LIMPEZA E MANTEMENTO DE MARXES E DRENAXES DE VIARIO, CARREIROS FLUVIAIS E PARCELAS MUNICIPAIS NO TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

     OVIGA

    111.690,99 €

    2015

    SERVIZO PARA DESBROCE DE CAMINOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ÓRDENES

    OVIGA

    53.143,20 €

     2015